Πληροφοριακά συστήματα

Για την ανάπτυξή σας η μηχανογράφηση της επιχείρησής σας χρειάζεται οπωσδήποτε πολύ γερές βάσεις:

  • Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται επί σειρά ετών σε ευρύ φάσμα συμβουλευτικών, κατασκευαστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μηχανογράφησης, από το στρατηγικό σχεδιασμό μηχανογραφικών υποδομών-διαδικασιών και την ολοκλήρωση συστημάτων έως το outsourcing και την εκπαίδευση.
  • Δουλεύουμε πάντα μαζί με τους εταιρικούς πελάτες μας ξεκινώντας από τη μικρομεσαία επιχείρηση με λίγες θέσεις εργασίας έως εκείνη με πολλές δεκάδες, εφαρμόζοντας και συνδυάζοντας κατάλληλα μεταξύ τους τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να αυξήσουμε σημαντικά την παραγωγικότητα των μηχανογραφικών υποδομών του πελάτη, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της συντήρησης και της διαχείρισής τους.
  • Έχοντας ευέλικτο σχήμα έμπειρων συμβούλων, αναλυτών συστημάτων και προγραμματιστών, εγγυόμαστε βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, στο χώρο της επιχείρησής σας ή απομακρυσμένα, τους επαγγελματικούς πόρους υψηλής ποιότητας και απόδοσης που χρειάζεστε.
  • Εκτός από το ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυναμικό που διαθέτετε, ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές ή μηχανογραφικές προκλήσεις που παρουσιάζει η επιχείρησή σας, σας βοηθάμε να αξιοποιήσετε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τους πόρους αυτούς και να ικανοποιήσετε το σύνολο των επιχειρησιακών και λειτουργικών απαιτήσεων και αναγκών σας.

Πιστοποιημένο Κέντρο Συμβούλων στο δίκτυο της Altec-UNISOFT

  • Παρέχουμε υπηρεσίες για την κατάρτιση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων με πιστοποιημένα προγράμματα της Altec ξεκινώντας από τον ελεύθερο επαγγελματία και φτάνοντας μέχρι τις μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.
  • Η πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS E.R.P. ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιρειών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.
  • Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών της Altec-UNISOFT, το ATLANTIS E.R.P., το Κεφάλαιο, όσο και το xLine προσομοιώνουν και διευκολύνουν τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζουν την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων.

Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στην τεράστια εμπειρία μας, τα προγράμματα αυτά ενημερώνουν για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζοντας ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.