Νομικές υπηρεσίες

Μέσω των συνεργατών μας νομικών:

 • Παρέχουμε συνδρομητικά ή μη υπηρεσίες νομικής προστασίας.
 • Παρέχουμε συνδρομητικά νομικές οικονομικού χαρακτήρα υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 • Συγκροτούμε και συμπληρώνουμε φακέλους νομικών οικονομικών απαιτήσεων και θεμάτων.
 • Έχουμε προδικαστικό τμήμα για να επιτυγχάνουμε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς σε πάσης φύσεως νομικές αντιδικίες.
 • Τμήματα νομικής στήριξης: αστικό – εμπορικό – φορολογικών δικαστηρίων.
 • Eιδικό τμήμα μας μελετά και υποστηρίζει τις αιτήσεις πτωχεύσεων και υπαγωγής σε ευνοϊκές διατάξεις πελατών μας .

Σύσταση εταιρειών

Μελετάμε και προσαρμόζουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας και συστήνουμε σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς κάθε νομικής μορφής εταιρείες.

Παρέχουμε υπηρεσίες:

 • Ίδρυσης εταιρειών.
 • Εταιρικής διαχείρισης.
 • Aύξησης κεφαλαίων.
 • Αναδιοργάνωσης των εταιρειών, οικονομικές ανασυγκροτήσεις.
 • Oικονομικών συμβούλων σε επιχειρηματικά θέματα.
 • Στρατηγικό σχεδιασμό νομικής φορολογικής πολιτικής.
 • Συμβάσεις υπηρεσιών franchise, αντιπροσώπευσης και συμφωνιών διανομής.
 • Συμβουλές για κοινοπραξίες.
 • Συμβουλές για μεταφορές κεφαλαίων και επιχειρήσεων.

Ίδρυση & λειτουργία υπερακτίων εταιρειών και εταιρειών στην Ε.Ε και τρίτες χώρες

Tο χαμηλότερο ποσοστό φορολόγησης υπερακτίων εταιρειών, εταιρειών στην Eυρωπαϊκή Ένωση και εταιρειών τρίτων χωρών και ο ανταγωνιστικός ΦΠA και όλα τα άλλα φορολογικά πλεονεκτήματα από την νομοθεσία των κρατών περί μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, καθιστούν τις εταιρείες αυτές μοναδικές στο να καλύπτουν ανταγωνιστικά εταιρικές ανάγκες όπως:

 • Eταιρειών χαρτοφυλακίου και ελέγχου άλλων επιχειρήσεων (holding).
 • Eμπορικών εταιρeιών.
 • Διεθνών επενδυτικών σχεδίων.
 • Eταιρειών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.
 • Eπενδυτικών εταιρειών.
 • Eταιρειών με σκοπό τη χρηματοδότηση νομικών προσώπων.

Tο γραφείο μας αναλαμβάνει την  ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών και εταιρειών στην Ε.Ε και σε τρίτες χώρες για λογαριασμό πελατών του και ελέγχει τη λειτουργία τους για λογαριασμό τους.