Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη λογιστηρίων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα με μηνιαία αποτελέσματα, budgeting, ημερήσια cash flow, αποτιμήσεις εταιρειών και πλήρη φορολογική κάλυψη με εξειδικευμένους λογιστικούς-φοροτεχνικούς συμβούλους Α’ τάξεως και ορκωτούς ελεγκτές.

Η υποστήριξη των πακέτων γίνεται σε μηνιαία βάση με επισκέψεις ανά εβδομάδα και πλήρη οκτάωρη τηλεφωνική υποστήριξη καθημερινά και ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του πελάτη:

Financial Reports

Από μηνιαία (MTD) ως και ετήσια ενημέρωση (YTD). Η ενημέρωση συνοδεύεται πάντα από μια αναλυτική εκτύπωση η οποία περιέχει:

 • Αποτελέσματα χρήσεως για την προκαθoρισμένη περίοδο
 • Ισολογισμό
 • Λογαριασμούς εκμεταλλεύσεως
 • Αριθμοδείκτες με επεξηγήσεις
 • Δήλωση εισοδήματος και προϋπολογισμό του φόρου που αναλογεί
 • Σχέση δείκτη DUPPONT
 • Δυνατότητα επιλογής της χρονικής στιγμής εκπόνησης της μελέτης
 • Μηνιαία αναλυτικά φύλλα με δυνατότητα πενταετούς σύγκρισης και με εμφάνιση των τελικών συνόλων
 • Μηνιαία ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας, αλλά και σε βάθος τελικού λογαριασμού
 • Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών σας
 • Εμφάνιση των ετήσιων αποκλίσεων αλλά και των ποσοστών τους
 • Παρουσίαση σε αποτελεσματική σειρά

Cash Flows

Σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία για την ταμειακή σας ρευστότητα με αναλυτικές συνημμένες εκτυπώσεις που περιέχουν:

 • Την ταμειακή ροή των επόμενων 12 εβδομάδων
 • Την ταμειακή ροή πέραν του τριμήνου
 • Την καθαρή θέση της εταιρείας σας
 • Την ταμειακή ροή της τρέχουσας εβδομάδας

Η περίοδος εκπόνησης της μελέτης είναι εβδομαδιαία.

Τι παρέχουμε;

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου περιέχουν:

 • Φορολογική κάλυψη
 • Μηνιαία αποτελέσματα
 • Οργάνωση διαδικασιών λογιστηρίου και
 • Ad hoc πρόσθετες οικονομικές υπηρεσίες που συνδυάζονται με τα reports

Έκδοση μηνιαίας μισθοδοσίας

Εξασφαλίστε:

 • Αδιάλειπτη έκδοση μηνιαίας μισθοδοσίας
 • Παρέχουμε μείωση του κόστους έκδοσης της μισθοδοσίας
 • Προτάσεις και λύσεις σε κομβικά για την επιχείρηση σημεία
 • Ασφάλεια, ακρίβεια, χρησιμότητα, ευελιξία, υπευθυνότητα, ταχύτητα, αξιοπιστία, προοπτική, αποφυγή διακοπής εργασιών
 • Καλύπτουμε οποιαδήποτε εταιρεία με οποιοδήποτε αριθμό εργαζομένων
 • Χρησιμοποιούμε όλα τα λογισμικά έκδοσης μισθοδοσίας, ανεξαρτήτως κατασκευαστή
 • Παρέχουμε συνεχή συντήρηση και ενημέρωση για μεταβολές σε ΣΕΕ (συλλογικές συμβάσεις εργασίας), ειδικότητες, ασφαλιστικούς και φορολογικούς φορείς
 • Διατηρούμε αντίγραφα ασφαλείας (back up)
 • Στηρίζουμε την παραγωγή και υποβολή τριμηνιαίων ΑΠΔ, καθώς και την ετοιμασία της ετήσιας κατάστασης της Eπιθεώρησης Eργασίας
 • Εκδίδουμε έντυπα προσωρινών δηλώσεων και οριστικής ΦΜΥ, βεβαιώσεις αποδοχών και ενσήμων, καταστάσεις επικουρικών ταμείων
 • Tα δεδομένα επεξεργάζεται απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, που διαθέτει τις απαραίτητες νομοθετικές, φορολογικές και εργατοτεχνικές γνώσεις
 • Eκπονούμε προβλέψεις και προϋπολογισμούς για τον επιχειρηματία
 • Απαλλάσσουμε τον επιχειρηματία από προβλήματα και άγχος και του απελευθερώνουμε χρόνο για να διευθύνει με επιτυχία την επιχείρησή του

Eξασφαλίζουμε -κατά συνέπεια- έναν ακόμα νευραλγικό τομέα των επιχειρήσεων με την παράλληλη εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών πόρων. Oι νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και στο χώρο των επιχειρήσεων κάνουν πλέον άμεση και επιτακτική την ανάγκη της (αναδι)οργάνωσής τους. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται τόσο οι δικές μας προτάσεις, όσο και των συνεργατών μας. Η εταιρεία μας, με πολυετή εμπειρία στο συμβουλευτικό αντικείμενο, έχοντας έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, είναι σε θέση να αναλάβει την έκδοση μισθοδοσίας οποιασδήποτε εταιρείας, με οποιοδήποτε αριθμό εργαζομένων, με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια.