Επενδύστε στην Ελλάδα

Σήμερα οι οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως οδηγούν τους επενδυτές σε επικερδείς και ασφαλείς επενδύσεις.

Η Ελλάδα σήμερα είναι μια από τις πιο συμφέρουσες χώρες για να επενδύσει κάποιος τα χρήματά του. Κι αυτό, γιατί η χώρα μας διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ανάλογα με τα διεθνή πρότυπα.

Στους δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας που έχουν ισχυρό ενδιαφέρον επενδύσεων από μεγάλους παγκόσμιους επενδυτές ως fund περιλαμβάνονται σήμερα ο τουρισμός (ξενοδοχεία, μαρίνες), οι αγορές ακινήτων, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η ενέργεια, η γεωργία, η υγεία, η μεταποίηση με στόχο τις εξαγωγές και οι επενδύσεις στις αποκρατικοποιήσεις.

Για τις επενδύσεις στην Ελλάδα προσφέρονται κίνητρα μέσω του επενδυτικού νόμου, που αποτελεί βασικό επενδυτικό εργαλείο και που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις επενδύσεις αυτές.

Η Royal είναι ο πολύτιμος σύμβουλος και συνεργάτης κάθε υποψήφιου επενδυτή για την ολοκλήρωση των επενδύσεών του στην Ελλάδα.

Παρέχουμε μια σειρά σημαντικών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση και ολοκλήρωση επενδύσεων στην Ελλάδα όπως:

  • Υπηρεσίες συμβούλων επενδύσεων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων
  • Υπηρεσίες διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων επενδυτικού χαρακτήρα
  • Υπηρεσίες οικονομικών, φορολογικών και φοροτεχνικών συμβούλων, καθώς και αντίστοιχες νομικές συμβουλές
  • Υπηρεσίες εκπόνησης οικονομικών μελετών για επενδύσεις στην Ελλάδα
  • Υπηρεσίες επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβούλων σε holding companies
  • Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίου φυσικών ή νομικών προσώπων με σκοπό τις επενδύσεις

Κατά τη διαδικασία επενδύσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους καλύπτουμε όλες τις απαιτούμενες ανάγκες με πλήρη υποστήριξη (τηλεφωνική, γραμματειακή, οικονομική, νομική στήριξη, ταχυδρομικής, φορολογικής, κ.λπ. έδρας) των επενδυτών-επενδυτικών εταιρειών.

(Οι κατωτέρω πίνακες που δείχνουν την επενδυτική δραστηριότητα έχουν πηγή την Τράπεζα της Ελλάδος)

Ξένες άμεσες επενδύσεις

Εντυπωσιακές ήταν το 2016 οι επιδόσεις της χώρας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, παρά την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από το έτος 2010. Συγκεκριμένα, οι συνολικές (ακαθάριστες) εισροές κεφαλαίων στη χώρα ανήλθαν σε -σχεδόν- 3,5 δις ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σχέση με το 2015 και 14% σε σχέση με το 2014. Οι καθαρές εισροές έφθασαν τα 2,8 δις ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί από το 2008, πριν την έναρξη της κρίσης.

Οι εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2006-2016 (σε εκατομμύρια ευρώ)

2014,2015: Αναθεωρημένα στοιχεία             2016: Προσωρινά στοιχεία

Χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων 

Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ, με τη Γερμανία να αποτελεί την πρώτη χώρα προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων, και τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Ολλανδία να ακολουθούν. Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα ανήκουν επίσης οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, με τις χώρες αυτές να έχουν αυξήσει την επενδυτική τους παρουσία στη χώρα ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Συνολικές εισροές ΞΑΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την περίοδο 2005-2015 (σε εκατομμύρια ευρώ)

2014, 2015: Αναθεωρημένα στοιχεία  |  Συνολική αξία: 40.655,5 εκατομμύρια ευρώ

Βασικά χαρακτηριστικά

• Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ.
• Η Γερμανία αποτελεί την πρώτη χώρα προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων για αυτό το χρονικό διάστημα (2005-2015) με αρκετά μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Γαλλία, λόγω και της επένδυσης της Deutsche Telecom στον ΟΤΕ, ενώ οι γαλλικές επενδύσεις επικεντρώθηκαν περισσότερο στην εξαγορά ελληνικών τραπεζών από γαλλικές κατά την περίοδο πριν την έναρξη της κρίσης.
• Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στη χώρα την τελευταία δεκαετία ανήκουν επίσης οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, με τις χώρες αυτές να αυξάνουν σημαντικά την επενδυτική τους παρουσία τα τελευταία έτη. Είναι χαρακτηριστικό πως για το 2015 ο Καναδάς είναι μακράν η πρώτη χώρα-επενδυτής στην Ελλάδα, με ακαθάριστες (συνολικές) επενδύσεις ύψους 644,8 εκατομμυρίων ευρώ. 

Κλαδική κατανομή ξένων επενδύσεων

Οι εισροές ΞΑΕ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνονται τα τελευταία έτη κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας. Αντίστοιχη διάρθρωση ΞΑΕ εμφανίζει η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών.

Συνολικές εισροές ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2005-2015

2014, 2015: Αναθεωρημένα στοιχεία  |  Συνολική αξία: 40.655,5 εκατομμύρια ευρώ

Α. Μεταποίηση

Στους κλάδους της μεταποίησης με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2005-2015 συγκαταλέγονται τα χημικά (με διαφορά), τα τρόφιμα & ποτά και τα μηχανήματα.

Διάρθρωση των συνολικών εισροών ΞΑΕ στη μεταποίηση κατά την περίοδο 2005-2015

2014, 2015: Αναθεωρημένα στοιχεία  |  Συνολική αξία: 7.433,8 εκατομμύρια ευρώ

Β. Υπηρεσίες

Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2005-2015 συγκαταλέγονται οι τηλεπικοινωνίες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η διαχείριση ακινήτων και το εμπόριο.

Διάρθρωση των συνολικών εισροών ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο 2005-2015

2014, 2015: Αναθεωρημένα στοιχεία  |  Συνολική αξία: 30.061,6 εκατομμύρια ευρώ