Διαχείριση ακινήτων

Η εταιρεία μας ασχολείται με θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβάνοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαπραγματεύσεις για τους όρους αγοράς, πώλησης, κάθε τύπου  μεταβίβασης, μίσθωσης, καθώς και διαφορών που προκύπτουν από αυτές τις διαδικασίες από εμπορικά  ή αστικά ακίνητα.

  • με δεδομένο ότι η διαχείριση ακινήτων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση υπό τις σημερινές συνθήκες και ιδιαίτερα όταν ο ιδιοκτήτης κατοικεί σε άλλη πόλη ή χώρα ή η ιδιοκτησία του δεν περιορίζεται σε ένα ακίνητο
  • με δεδομένο ότι η διαχείριση των ακινήτων ίσως είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση της επένδυσης

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σχετικές με:

  • Εκτιμήσεις ακινήτων: Έμπειροι εκτιμητές ακινήτων, μηχανικοί, οικονομολόγοι, στελέχη της εταιρείας μας, εκτιμούν τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν στις πραγματικές επενδυτικές τους αξίες. Σας προστατεύουμε από εσφαλμένες επενδύσεις και αγορές και σας βοηθάμε να τοποθετήσετε τα κεφάλαιά σας σε ακίνητα απόδοσης.
  • Συμβάσεις αγοράς-πώλησης εμπορικών ή αστικών ακινήτων: Με έγκριτους δικηγόρους συνεργάτες μας συντάσσουμε με στόχο το συμφέρον σας τον εγκυρότερο και επωφελέστερο  τύπο συμβάσεως αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης εμπορικών ή αστικών ακινήτων, αφού σας ενημερώσουμε πρώτα για την νομική και τεχνική κατάστασή τους.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά, νομικά και πολεοδομικά θέματα ακίνητης περιουσίας: Οι συνεργάτες μας δικηγόροι σας ενημερώνουν για κάθε νομικό θέμα που αφορά το ακίνητό σας. Οι φοροτεχνικοί της εταιρείας μας σας συμβουλεύουν για όλα τα φορολογικά θέματα του ακινήτου σας, καθώς και το φορολογικό χειρισμό τους. Παράλληλα οι μηχανικοί της εταιρείας μας σας ενημερώνουν για τα πολεοδομικά σας θέματα.
  • Αυτοψίες ακινήτων, τεχνικές και νομικές εκθέσεις ακινήτων: Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε ακίνητο -αστικό ή εμπορικό- οι μηχανικοί της εταιρείας μας θα σας ενημερώσουν με τεχνική έκθεση για την κατασκευή και παράλληλα οι  συνεργάτες μας δικηγόροι για την νομική κατάστασή του.
  • Διαχείριση έργων ακινήτων: Οι μηχανικοί της εταιρείας μας θα αναλάβουν τη διαχείριση κάθε έργου που μπορεί να προκύψει στο ακίνητό σας. Επισκευές, συντηρήσεις, ανακαινίσεις, ανακατασκευές, θα επιβλέπονται από υπεύθυνους και έμπειρους μηχανικούς μας. Μπορούμε παράλληλα να επιλέξουμε για εσάς έμπειρα συνεργεία από όλους τους κλάδους των οικοδομικών εργασιών στις συμφέρουσες για εσάς τιμές.
  • Είσπραξη και απόδοση μισθωμάτων, καθώς και εξόφληση και παρακολούθηση λογαριασμών και δαπανών: Επιβλέπουμε το ακίνητό σας, ενώ παράλληλα εισπράττουμε για λογαριασμό σας εγκαίρως και σας αποδίδουμε τα μισθώματά σας με αμεσότητα και ασφάλεια. Παρακολουθούμε τις δαπάνες ιδιοκτητών και εξοφλούμε τους λογαριασμούς σας.
  • Παρακολούθηση και συντήρηση του ακινήτου: Παρακολουθούμε την κατάσταση του ακινήτου σας και αναλαμβάνουμε την επιλογή συντηρητή καθαριότητας και την επίβλεψή του.
  • Εύρεση και παρουσίαση στον μισθωτή ή αγοραστή και παραλαβή-παράδοση αντιστοίχως του ακινήτου: Χωρίς δικό σας κόστος αναλαμβάνουμε την προβολή της πώλησης ή μίσθωσης του ακινήτου σας. Επιλέγουμε τον μισθωτή σας με τις καλύτερες προϋποθέσεις, παρουσιάζουμε το ακίνητό σας ή το παραλαμβάνουμε και το παραδίδουμε αντίστοιχα.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται τμηματικά ή στο σύνολό τους έναντι κόστους που καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των ακινήτων, τις πόλεις που αυτά ευρίσκονται και το εάν είναι μισθωμένα ή όχι.