Ασφαλιστικές συμβουλές για την είσπραξη και διαδικασία απαιτήσεων

  • Συμβουλεύουμε ασφαλισμένους για την είσπραξη ζημιών από ασφαλιστικές εταιρείες .
  • Καλύπτουμε τη διαδικασία απαιτήσεων.
  • Συντάσσουμε μελέτες και παρέχουμε συμβουλές για την οικονομική ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων επενδύσεων.
  • Παρέχουμε συμβουλές γενικής ασφαλιστικής κάλυψης κάθε μορφής επιχειρήσεων.
  • Διαπραγματευόμαστε το κόστος και τις ασφαλιστικές παροχές για λογαριασμό επιχειρήσεων, ομάδων εργασίας, κ.α., δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.