Άδειες παραμονής – Golden Visa

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία έκδοσης άδειας 5ετούς παραμονής κατοίκων τρίτων χωρών στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις). Με πολύπειρα στελέχη σε όλους τους απαραίτητους τομείς, είναι πλήρως πιστοποιημένη και ολοκληρώνει όλη τη διαδικασία για την εφαρμογή αυτού του νόμου, από την αίτηση έως την οργάνωση της προσωρινής διαμονής σας, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των άλλων ουσιαστικών και τυπικών διαδικασιών για την επένδυσή σας και παραμονή σας στην Ελλάδα:

 • Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία για την έκδοση θεώρησης εισόδου (VISA) τύπου D, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη  Schengen για χώρες της Ε.Ε.
 • Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας παραμονής σας στην Ελλάδα, 5ετούς διάρκειας, που ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.
 • Επιλέγουμε και σας προτείνουμε ακίνητα στις περιοχές που επιθυμείτε να αγοράσετε.
 • Ελέγχουμε τη νομική και πολεοδομική κατάσταση του υπό αγορά ακινήτου που θα επιλέξετε.
 • Σας ενημερώνουμε σε ό,τι αφορά τα θέματα ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
 • Αναλαμβάνουμε την έκδοση Α.Φ.Μ.
 • Διεκπεραιώνουμε τις τραπεζικές διαδικασίες μεταφοράς χρημάτων και πληρωμών σας.
 • Ανοίγουμε λογαριασμούς σας στις τράπεζες.
 • Παρέχουμε κάθε οδηγία και διευκολύνσεις που χρειάζεστε για την επένδυση και διαμονή σας στην Ελλάδα.
 • Φροντίζουμε για την ασφαλιστική σας κάλυψη.
 • Αναλαμβάνουμε για τα ακίνητά σας τη συντήρηση και την ενοικίαση, και -εφόσον το επιθυμείτε- την πλήρη διαχείριση και την είσπραξη ενοικίων.
 • Σας παρέχουμε φορολογική κάλυψη, αναλαμβάνοντας και διεκπεραιώνοντας όλες τις φορολογικές σας υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
 • Σας παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική, φορολογιστική και φοροδιοικητική ενημέρωση.